AKTUÁLNÍ NABÍDKA SPOLEČNOSTÍ  

 • celý proces převodu společnosti lze uskutečnit i bez osobní účasti, postačí ověřit dva podpisy na listinách, které obdržíte emailem
 • nabízíme společnosti již registrované k DPH - cena 90 000 Kč
 • nabízíme více než 30 ready-made společností s.r.o. z roku 2013, 2014
 • základní kapitál 200 tis. Kč, 500 tis. Kč
 • prodáno více než 400 společností

ready-made společnosti s ručením omezeným nabízíme za 17.000,- Kč

včetně živnostenského listu a 50% slevy na sídlo v HK v prvním roce 

Cena zahrnuje živnostenský list, veškeré správní poplatky, nenavyšuje se o DPH, jedná se o konečnou cenu a zahrnuje poskytované služby. Fakturovaná částka vstupuje do účetnictví zakládané společnosti.

Součástí ceny není organizace valné hromady - změna zakladatelských dokumentů společnosti (např. změna obchodní firmy, způsobu jednání, rozšíření předmětů podnikání, změna počtu jednatelů, společníků apod.) - 6 000 Kč.

Pro více informací o ready-made společnostech s ručením omezeným nás prosím neváhejte kontaktovat.


 • možnost jednání za společnost již v den odkupu
 • žádné podnikatelské aktivity, závazky ani dluhy
 • základní kapitál je splacen v plném rozsahu
 • zapsání v živnostenském a obchodním rejstříku 
 • registrování k dani včetně přidělení daňového identifikačního čísla
 • možnost jakékoli změny ve společnosti (změna obchodní firmy, sídla, předmětu apod.)
 • společník i jednatel mohou být tatáž osoba
 • založení výhradně za účelem následného prodeje
 • připravenost společností k okamžitému prodeji
 • výrazná úspora času

 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SPOLEČNOSTÍ

                              NÁZEV SPOLEČNOSTI     IČ          VZNIK                                          CENA

S.R.O. - PLÁTCE DPH                         01.02.2018           

90 000 Kč

S.R.O. - PLÁTCE DPH                         05.02.2018

90 000 Kč

DERGARDIX s.r.o.           1491652       14.03.2013

17 000 Kč

MERDIFIX CZ s.r.o.         1494210       14.03.2013

17 000 Kč

BARTIMATEX CZ s.r.o.  1526529      26.03.2013

17 000 Kč

CATIMAXEN s.r.o.         2023351       29.03.2013

17 000 Kč

BOWEROXO s.r.o.          2031183       29.08.2013

17 000 Kč

FERMESTIX s.r.o.          2023296      29.08.2013

17 000 Kč

SORTAVIX CZ s.r.o.      2062313       06.09.2013

17 000 Kč

WERMOFIR s.r.o.          2037157       06.09.2013

17 000 Kč

XABERTIX s.r.o.            2037262      06.09.2013

17 000 Kč

RETERESTIX s.r.o.         2130831        23.09.2013

17 000 Kč

MENERPON s.r.o.          2136988       27.09.2013

17 000 Kč

SPERARES s.r.o.            2128632       27.09.2013

17 000 Kč

KASTRETEX s.r.o.          2137160        27.09.2013

17 000 Kč

LATERMATIX s.r.o.         2147912        30.09.2013

17 000 Kč

Rotaredin s.r.o.               2716721         27.02.2014

17 000 Kč

Wandixen s.r.o.               2669650      18.02.2014

sídlo Praha 9

17 000 Kč

Andresin CZ s.r.o.           2650240      12.02.2014

sídlo Praha 10

17 000 Kč

Sisteronet s.r.o.                2717506      28.02.2014

sídlo Praha 10

17 000 Kč

Setismax s.r.o.                  2791307       19.03.2014

sídlo Praha 3

17 000 Kč

Terstimal s.r.o.                 2793440       19.03.2014

sídlo Praha 3

17 000 Kč

Taboretin s.r.o.                2805073       21.03.2014

sídlo Praha 3

17 000 Kč

Stendeton s.r.o.              2805910        21.03.2014

sídlo Praha 3

17 000 Kč

Esdebar s.r.o.                  3493849         16.10.2014

sídlo Praha 5

17 000 Kč

Gestermax s.r.o.             3505031          21.10.2014

sídlo Praha 5

17 000 Kč

MERSIDAX s.r.o.           2200279           16.10.2013

ZK 500 000 Kč

20 000 Kč