AKTUÁLNÍ NABÍDKA SPOLEČNOSTÍ  

 • celý proces převodu společnosti lze uskutečnit i bez osobní účasti, postačí ověřit dva podpisy na listinách, které obdržíte emailem
 • nabízíme společnosti z roku 2023
 • aktuální nabídka 
 • splacený základní kapitál
 • prodáno více než 500 společností

ready-made společnosti s ručením omezeným nabízíme za 17.000 Kč

včetně živnostenského listu a 50% slevy na sídlo v HK v prvním roce 

Cena zahrnuje změnu jednatele a společníka, dále živnostenský list, veškeré správní poplatky, nenavyšuje se o DPH, jedná se o konečnou cenu a zahrnuje poskytované služby. Fakturovaná částka vstupuje do účetnictví zakládané společnosti.

Pro více informací o ready-made společnostech s ručením omezeným nás prosím neváhejte kontaktovat.


 • možnost jednání za společnost již v den odkupu
 • žádné podnikatelské aktivity, závazky ani dluhy
 • základní kapitál je splacen v plném rozsahu
 • zapsání v živnostenském a obchodním rejstříku 
 • registrování k dani včetně přidělení daňového identifikačního čísla
 • možnost jakékoli změny ve společnosti (za poplatek změna obchodní firmy, sídla, předmětu apod.)
 • společník i jednatel mohou být tatáž osoba
 • založení výhradně za účelem následného prodeje
 • připravenost společností k okamžitému prodeji
 • výrazná úspora času

 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SPOLEČNOSTÍ

                              NÁZEV                            IČ                       VZNIK                          CENA

                         Dexilen s.r.o.                   214 49 317                  09.04.2024                      17 000 Kč

                         Maroxen s.r.o.                214 50 021                  09.04.2024                      17 000 Kč

                         Simexin s.r.o.                  214 48 710                 09.04.2024                      17 000 Kč

                         Tasirin s.r.o.                    214 49 538                 09.04.2024                      17 000 Kč

Vytvořte si webové stránky zdarma!