AKTUÁLNÍ NABÍDKA SPOLEČNOSTÍ  

 • celý proces převodu společnosti lze uskutečnit i bez osobní účasti, postačí ověřit dva podpisy na listinách, které obdržíte emailem
 • nabízíme společnosti i z roku 2013, 2014
 • nabízíme více než 10 ready-made společností s.r.o. 
 • základní kapitál 200 tis. Kč, 500 tis. Kč
 • prodáno více než 500 společností

ready-made společnosti s ručením omezeným nabízíme za 17.000,- Kč

včetně živnostenského listu a 50% slevy na sídlo v HK v prvním roce 

Cena zahrnuje živnostenský list, veškeré správní poplatky, nenavyšuje se o DPH, jedná se o konečnou cenu a zahrnuje poskytované služby. Fakturovaná částka vstupuje do účetnictví zakládané společnosti.

Součástí ceny není organizace valné hromady - změna zakladatelských dokumentů společnosti (např. změna obchodní firmy, způsobu jednání, rozšíření předmětů podnikání, změna počtu jednatelů, společníků apod.) - 7 000 Kč.

Pro více informací o ready-made společnostech s ručením omezeným nás prosím neváhejte kontaktovat.


 • možnost jednání za společnost již v den odkupu
 • žádné podnikatelské aktivity, závazky ani dluhy
 • základní kapitál je splacen v plném rozsahu
 • zapsání v živnostenském a obchodním rejstříku 
 • registrování k dani včetně přidělení daňového identifikačního čísla
 • možnost jakékoli změny ve společnosti (změna obchodní firmy, sídla, předmětu apod.)
 • společník i jednatel mohou být tatáž osoba
 • založení výhradně za účelem následného prodeje
 • připravenost společností k okamžitému prodeji
 • výrazná úspora času

 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SPOLEČNOSTÍ

                              NÁZEV                          IČ                VZNIK                                              CENA