AKTUÁLNÍ NABÍDKA SPOLEČNOSTÍ  

 • celý proces převodu společnosti lze uskutečnit i bez osobní účasti, postačí ověřit dva podpisy na listinách, které obdržíte emailem
 • nabízíme společnosti i z roku 2013, 2014
 • nabízíme více než 10 ready-made společností s.r.o. 
 • základní kapitál 200 tis. Kč, 500 tis. Kč
 • prodáno více než 500 společností

ready-made společnosti s ručením omezeným nabízíme za 17.000,- Kč

včetně živnostenského listu a 50% slevy na sídlo v HK v prvním roce 

Cena zahrnuje živnostenský list, veškeré správní poplatky, nenavyšuje se o DPH, jedná se o konečnou cenu a zahrnuje poskytované služby. Fakturovaná částka vstupuje do účetnictví zakládané společnosti.

Součástí ceny není organizace valné hromady - změna zakladatelských dokumentů společnosti (např. změna obchodní firmy, způsobu jednání, rozšíření předmětů podnikání, změna počtu jednatelů, společníků apod.) - 6 000 Kč.

Pro více informací o ready-made společnostech s ručením omezeným nás prosím neváhejte kontaktovat.


 • možnost jednání za společnost již v den odkupu
 • žádné podnikatelské aktivity, závazky ani dluhy
 • základní kapitál je splacen v plném rozsahu
 • zapsání v živnostenském a obchodním rejstříku 
 • registrování k dani včetně přidělení daňového identifikačního čísla
 • možnost jakékoli změny ve společnosti (změna obchodní firmy, sídla, předmětu apod.)
 • společník i jednatel mohou být tatáž osoba
 • založení výhradně za účelem následného prodeje
 • připravenost společností k okamžitému prodeji
 • výrazná úspora času

 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SPOLEČNOSTÍ

                              NÁZEV SPOLEČNOSTI     IČ          VZNIK                                          CENA

CATIMAXEN s.r.o.         2023351        29.03.2013

                                      17 000 Kč

Rotaredin s.r.o.               2716721         27.02.2014

17 000 Kč

Wandixen s.r.o.              2669650       18.02.2014

sídlo Praha 9

17 000 Kč

Terstimal s.r.o.                2793440       19.03.2014

sídlo Praha 3

17 000 Kč

MERSIDAX s.r.o.           2200279         16.10.2013

ZK 500 000 Kč

20 000 Kč